Pehr-Johan “Pocke” Perämaa

Yrke: Sjöman

145
Lagting

Är sjöman till yrket och har jobbat i 30 år på åländskt ägda lastfartyg. Har hela mitt liv vistats i skärgården och brinner därför för en levande och fungerande skärgård.

Liberalerna på Åland arbetar för att hela Åland skall fungera så därför känns det naturligt för mig att kandidera på deras lista.

Viktiga frågor för mig:

  • Barn och ungdomars hälsa. Vi måste bygga ett samförstånd mellan samhället och familjen så att vi inte har utbrända barn/ungdomar.
  • Skärgårdstrafiken. Vi måste vilja att skärgårdstrafiken fungerar genom att ha en ändamålsenlig trafik, flotta och handhavande av densamma.
  • Tredje sektorn. Har varit aktiv inom föreningslivet och där sett betydelsen av densamma för barnens/ungdomarnas hälsa och välmående samt dess betydelse för besöksnäringen.

Ledord : Hur? och sedan våga genomföra det!

Till toppen