Pernilla Söderlund

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsfullmäktige, äldreomsorgsnämnden

Min arbetserfarenhet som hälsovårdare och barnmorska gav mig insikter i åländska kvinnors och familjers liv. Kunskaper som är till nytta som politiker fick jag under min mastersutbildning inom utveckling och ledarskap inom social- och hälsovården. Men jag har även jobbat på Ålands vackraste arbetsplats; som brovakt vid Lemströms Kanal.

Jag är född och uppvuxen på Åland, i Mariehamn de senaste åtta åren, lika länge som jag varit politiker. Det kändes som att hoppa utan fallskärm, när jag första gången ställde upp i val, men nu är jag varm i kläderna och vill gärna fortsätta var med och forma vår framtid. Jag har drömmar och tankar om att göra ett bra Åland ännu bättre och det är kärleken till Åland och ålänningarna som är min drivkraft, och ibland undrar jag; -Hur kan Åland, som är så litet, ändå vara så stort?

Vi politiker behöver bli bättre på att ta tillvara idéer om hur Åland kan bli bättre, hur vi kan göra imorgon lite bättre än igår. De ännu ofödda ålänningarna behöver sättas i fokus när vi jobbar för en ökad planethälsa och bättre folkhälsa, genom effektiva hälsoinvesteringar och ivriga planetskötare.

Inom flera områden, speciellt vården, har vi svårt att rekrytera, motivera och behålla personal. Vi behöver ta tillvara personalens styrkor samt förmågor men även deras vilja till förändring och utveckling. Utbildning och ansvar ska löna sig, i den frågan är jag lika envis som uthållig. Men jag vill också vara en röst för de som inte har modet eller orken att kämpa.

Den största och viktigaste resursen vi har är människornas engagemang och vi behöver skapa utrymme för inneboende drivkrafter. Jag är lösningsorienterad och tycker att en jämställd representation är viktig, det finns många glastak att krossa! Därtill behöver självstyrelsen både förvaltas och utvecklas. De områden där självstyrelsen är till en nackdel behöver fokus och åtgärder, och vår lagstiftning behöver vara tydlig.

Får jag ditt förtroende så ska jag förvalta det väl.

Till toppen