Peter Lindbäck

Roller:

Yrke: Vicehäradshövding

Jag var tidigare aktiv inom Liberalerna på Åland 1978-87, som styrelsemedlem och sekreterare inom Liberal Ungdom samt som medlem i Liberalernas centralstyrelse. Under åren 1983-87 var jag ledamot i  stadsfullmäktige, medlem i byggnadsnämnden och förmyndarnämndens ordförande.

I och med att jag blev förordnad till kanslichef vid Ålands landskapsstyrelse 1987-99 och därefter utnämnd till landshövding för tiden 1999-2023, var jag på grund av tjänsternas art tvungen att avstå från ett fortsatt politiskt engagemang. Å andra sidan har jag under dessa 36 år skapat mig en unik kunskap och erfarenhet om såväl självstyrelsejuridiken som självstyrelsepolitiken.

Då det nu blivit möjligt för mig att återuppta mitt starka intresse för politik och framförallt den politik som Liberalerna på Åland står för, har jag valt att kandidera för liberalerna vid kommande lagtingsval.

Frågor som rör människan i hennes vardag, en trygghet och en möjlighet för envar att kunna utvecklas utgående från sina önskemål och behov, är viktiga frågor, men även näringslivets förutsättningar och en sund samhällsekonomi, samt en genomtänkt och klok utveckling av självstyrelsen och ett säkerställande av Ålands demilitarisering, är också av hög prioritet. Men en grundförutsättning för att uppnå flera av de uppställda målen är att vi snarast lyckas återställa och sedan ständigt förbättrar våra relationer till riket och statsmakten i Helsingfors, en utmaning som jag axlat ett flertal gånger i mina tidigare värv.

Jag är beredd att göra en sista samhällsnyttig insats, att satsa 110 % för att göra ett bra Åland bättre.

Till toppen