Peter Westling

Yrke: Arkivarie

155
Lagting
552
Jomala

Utveckling med eftertanke 

 Mitt namn är Peter Westling. Jag är en 24 år gammal Jomalabo som arbetar som arkivarie vid Ålands hälso- och sjukvård. Detta är mitt första val och jag hoppas att jag kan få din röst i höstens val. 

Jag är en erfaren föreningsmänniska och är för tillfället med i Ålands byggnadsvårdssällskap och har ett mångårigt engagemang i Regnbågsfyren bakom mig. Jag tror starkt på alla människors lika värde. 

Åland är en fantastisk plats att bo och leva på, något vi måste ta till vara. Stora satsningar behövs över de kommande åren och det är något jag gärna är med och driver. Jag tror på att ta tillvara på de resurser vi har, som t.ex. vindkraften. Jag tror även på en utvecklad och förenklad offentlig förvaltning. Jag är för samarbeten över kommungränserna och sammanslagningar av kommuner, men med en klar tanke på en bibehållen service för hela Åland.  

Som magister i museer och kulturarvsstudier brinner jag lite extra för frågor gällande kultur, historia och kulturmiljövård. Samtidigt som vi behöver utveckla och exploatera våra öar behöver vi göra det med sans och hänseende till vår redan existerande miljö, både ur ett kulturhistoriskt och ekologiskt perspektiv. Att återställa våtmarker, värna vattentäkter och bevara delar av vårt landskap genom naturreservat hjälper oss bevara livskvaliteten för ålänningar även i framtiden. 

Vi måste arbete utveckla Åland med eftertanke. Tack för mig. 

Till toppen