Rainer Juslin

Roller:

Lagtingsgrupp: Lag- och kulturutskottet, ordförande

Till toppen