Robert Söderdahl

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsfullmäktige, medlem i kultur- och fritidsnämnden, Polisstyrelsen

152
Lagting
576
Mariehamn

Mitt namn är Robert Söderdahl och jag ställer mig till förfogande i både lagtings- och kommunalvalet. Efter fyra års erfarenhet som liberal ledamot i Mariehamns stadsfullmäktige vet jag att jag har mer att bidra med inom politiken på Åland. Jag vill se ett Åland de kommande fyra åren där vi politiker samarbetar för ålänningarnas bästa, där vi ökar tillgängligheten för idrotts- och föreningslivet och ger de åländska företagarna de förutsättningar de behöver för att lyckas.

Inför det förra valet ville jag se mer samarbete och mindre prestige och det är något jag håller fast vid. Samarbete över partigränserna bidrar till mer hållbara och långsiktiga lösningar och är grundläggande för att utveckla Åland. Jag kommer att göra mitt yttersta för att skapa en positiv och samarbetsvillig atmosfär och jag är övertygad om att ett respektfullt och schysst bemötande tar oss långt.

Jag har en lång bakgrund inom idrott och föreningsliv och sitter också med i Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd. I mitt jobb som idrottslärare ser jag behovet av rörelse och motion bland barn och unga och behovet verkar bara växa. Jag vill arbeta för att göra idrottsaktiviteter tillgängliga för alla och på lika villkor. Vi måste hitta lösningar för att förenkla för föreningar så att inte kommungränser och byråkrati står i vägen för deras värdefulla arbete.

Min uppväxt i en företagarfamilj och mina snart trettio år som egenföretagare har gett mig en förståelse för företagens betydelse. Jag brinner särskilt för småföretag, men jag inser också hur viktiga större företag är för vårt samhälle. Jag är beredd att jobba hårt för att hitta vägar som underlättar för såväl företag som privatpersoner.

Jag anser mig lyckligt lottad som har fått växa upp och bo på en så fantastisk plats som Åland. Det känns självklart för mig att fortsätta jobba för att vårt samhälle ska vara levande, inkluderande och rättvist. Jag ser fram emot att arbeta för vårt gemensamma bästa, över parti- och kommungränser.

Till toppen