Roger Johansson

Roller:

Kommunpolitiker: Ersättare Stadsutvecklingsnämnden

133
Lagting
569
Mariehamn

Åland står inför en framtid som kräver starkt ledarskap och en vision om personlig frihet, rättvisa och hållbarhet. Det är med stolthet jag kandiderar för Liberalerna och jag ser fram emot att ha ert stöd på resan mot ett förbättrat Åland.

Min nuvarande tjänst som Upphandlingsledare i Mariehamns stad har fördjupat mitt engagemang inom politiken. Min kandidatur handlar om att främja grundläggande värden som frihet, rättvisa och hållbarhet. Jag strävar efter att balansera individens självbestämmande med samhällets kollektiva ansvar för en blomstrande och inkluderande miljö.

Åland möter stora utmaningar: sviktande tillväxt, åldrande befolkning och infrastrukturfrågor. Vi måste även stärka banden till Finland och EU. Miljö och hållbarhet är centrala frågor. Vår naturliga omgivning är avgörande för vår livskvalitet, och vi måste vårda och skydda den. Hållbara energilösningar, minskad klimatpåverkan och bevarande av vår unika natur är prioriterat.

Utbildning och kompetensutveckling är nyckeln till en framgångsrik framtid. Genom investeringar i utbildning ökar individens möjligheter och stärker samhället som helhet. Livslångt lärande främjar innovation och hållbar tillväxt.

Ekonomisk utveckling och företagande är avgörande för att skapa arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet i vår region. Genom att underlätta för företagande och innovation kan vi öppna upp för nya möjligheter och locka investeringar som gynnar hela samhället.

Äldreomsorg och demensvård är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Våra äldre har bidragit mycket till samhället, och de förtjänar en värdig vård. Genom investeringar i högkvalitativ äldreomsorg och stödjande miljöer för personer med demens kan vi säkerställa deras välbefinnande och livskvalitet.

Jag är fast besluten att vara en röst för förändring och samarbete i politiken. Jag ber om ditt förtroende och din röst i valet för att tillsammans skapa en blomstrande och inkluderande framtid för Åland.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad.

Till toppen