Simon Påvals

Roller:

Lagtingsgrupp: Vice gruppordförande, Social- och miljöutskottet

Partistyrelse: Medlem

Till toppen