Simon Påvals

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsfullmäktige

Lagtingsgrupp: Gruppordförande

Partistyrelse: Medlem

Yrke: Lagtingsledamot, Fältare

Hej! Jag heter Simon Påvals och är född och uppväxt på Vårdö men bor för närvarande i Mariehamn.

Jag har en fil.kand. i sociologi och hållbar utveckling och har jobbat som fältare under största delen av mitt arbetsliv och på nära håll sett konsekvenserna av fyrkantiga samhällsstrukturer och socialt utanförskap som fortplantas i generationer.

Jag ställer upp i valet för min andra mandatperiod för Liberalerna eftersom vi är ett parti som kan hantera de mjuka samhällsvärdena samtidigt som vi för en ekonomisk politik som slår vakt om en effektiv användning av offentliga medel. Med hjärtat till vänster och plånboken i höger! I dagens polariserade debattklimat behövs stadiga liberaler som tar ansvar för sakfrågor och samhällsutveckling.

I Lagtinget kommer jag fortsätta jobba hårt för barn- och ungdomars rätt till en trygg och hållbar uppväxt genom riktade och effektiva samarbeten, med människan i centrum som första prioritet. En ungdomsmottagning och ett familjecenter på Åland är exempel på mina främsta fokusfrågor.

Utöver socialpolitiken är jag även mycket intresserad av miljö, natur och djurs välbefinnande. Vi människor har ett ansvar att värna om vår omgivning och reparera de obalanser som vi har skapat i historien. Som jägare och fritidsfiskare har jag i livet sett det arbete som utförs för att värna om våra skogar och vatten. Exempel på frågor som jag varit och kommer att fortsätta vara aktiv att driva är att återställa vår sargade sjöfågelstam, decimeringen av invasiva arter, återväxten i jägarkåren, rent vatten, ett hållbart strömmingsbestånd och förutsättningar för att kunna bedriva småskaligt kustfiske både som yrkesfiskare och för husbehov.

Landsbygden och skärgårdens utveckling är en otroligt viktig fråga för att få nya medborgare och återflyttare till hela Åland. Alla ska och kan inte bo i stan! Vi behöver utveckla centralorterna för att få en bättre och närmare samhällsservice till landsbygdsinnevånarna och förbättra kommunikationen mellan stad och landsbygd och säkra en stabil skärgårdstrafik. Landsbygd, skärgård, tätort och stad är i ständig samverkan och är beroende av varandra för arbetsplatser, arbetskraft och service.

Jag har hjärtat i skärgård och landsbygd och arbetsnävarna i staden. En röst på mig är en röst för hela Ålands gemensamma framtid enligt ledorden Trygghet, Hållbarhet och Samarbete!

Till toppen