Tony Asumaa

Roller:

Kommunpolitiker: Fullmäktigeledamot

Yrke: Ekonomie magister, företagare

Efter en paus på fyra år har jag bestämt mej att jag ställer upp som kandidat i både kommunal- och lagtingsvalet nu i höst.

Jag brukar säga att det är bättre att vara med i matchen än att sitta på läktaren och ropa. Så ser jag också på politiken. Det är mycket bättre att jobba för alla ålänningarnas bästa än att ha en massa åsikter om hur man borde göra.

Som företagare, tidigare minister, lagtingsledamot och internationell fotbollsdomare vet jag att man måste våga ta beslut för att se resultat. Samma gäller i politiken – tar man inga beslut eller vågar man inte ta några beslut så händer heller ingenting! Så dags för lite verkstad!

2011-2015 satt jag i lagtinget och åren 2015-2019 hade jag äran att vara utbildnings-, kultur- och idrottsminister i landskapsregeringen. I kommunfullmäktige i Lemland har jag varit med sedan 2007, dvs i 16 år.

Får jag ett förnyat förtroende från Er väljare, efter en paus på fyra år, så kommer jag att fokusera på bl.a. följande saker:

 • Fokusera på det vi kan göra och genomföra
  • Vi måste fokusera på det vi kan göra och genomföra för ålänningarnas bästa, inte på saker som vi fantiserar om att någon dag göra. Fyra år i lagtinget är en alltför kort tid för fantasier.
 • Vi måste våga ta beslut för att utveckla Åland
  • För att vi ska ha ett fungerade åländskt samhälle måste vi våga ta beslut. Vi måste ha politiker som vågar ta både bekväma och obekväma beslut. Annars händer ingenting. Jag vågar!
 • Vi behöver hantera vår ekonomi klokt
  • Bara genom att hantera ekonomin klokt och ansvarsfullt kan vi på Åland ha en ekonomisk tillväxt med god sysselsättning utan att vi skuldsätter oss i onödan. Den vägen kan vi också fortsättningsvis upprätthålla vår goda välfärd på Åland. Som utbildad ekonom kan jag bidra med bred kompetens här.
 • Vi ska satsa på företagande och turism
  • Det är den privata sektorn och företagarna som skapar skatteintäkter och arbetsplatser på Åland. Politikernas sak är att ge goda förutsättningar för detta.Själv har jag som företagare skapat över 10 arbetsplatser under de senaste åren och vet att det är vi företagare som skapar de flesta jobb i det åländska samhället. Som företagare vet jag också hur viktig turismen/ besöksnäringen är för att vi småföretagare ska överleva hela året. Skulle det vara juli alla månader i året så skulle det vara ett rent nöje att vara företagare på Åland. Därför är det viktigt att vi satsar på turismen/ besöksnäringen året runt.
 • Åland ska vara ett socialt hållbart samhälle
  • Ett socialt hållbart samhälle är ett Åland där alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas utbildning, arbete och en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, bidra med sin kompetens till samhället, utvecklas och må bra. Här finns jobb att göra. Bara att kavla upp ärmarna!
 • Åland ska vara ett miljömässigt hållbart samhälle
  • För att bevara vår fina miljö och vår vackra natur så att också våra barn och barnbarn ska kunna uppleva den behöver vi växla om från en svart ekonomi till en grön ekonomi, där olja byts ut mot gröna förnyelsebara energiformer och där vi använder den energi vi förbrukar mera effektivt. Branscherna som jobbar med grön tillväxt är de branscher som skapar morgondagens arbetsplatser. Här måste det offentliga Åland vara med på tåget.
Till toppen