Skip to main content
 

För studerande

Många studeranden tar kontakt med oss och vill veta mera om skillnaderna mellan de olika partierna på Åland.
Här är en kort text som kan utgöra ett underlag för vidare diskussioner.

Ring eller skriv gärna till partikansliet och ställ gärna dina frågor.
Du är också välkommen att träffa oss här på kansliet eller någon av de liberala politikerna. Välkommen!

Kort om liberalerna på Åland

Liberalerna är ett av de största partierna på Åland, med väljare och kandidater både på landet, i staden och i skärgården.

Den liberala ideologin utgör grunden för liberalernas politik.

Som liberal tror man på den enskilda människans rätt att bestämma över sitt eget liv och på begreppet ”frihet under ansvar”. Med ”frihet under ansvar” så menar vi att man är fri att gå sin egen väg och följa sina mål och drömmar, så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Man ska själv få göra sina val och det är inte politiker som ska bestämma vad man gör.

Politikernas roll är att se till att alla får vara med och forma samhället som man vill ha det. Vi vill ha en samhälle där alla får rösta och säga sin sak. Vi tror på demokrati och på självstyrelsen. Vi vill utveckla självstyrelsen enligt människors behov, vi är beredda att ta över behörighetsområden efter noga övervägningar om det kan gynna demokratin och individens välfärd.

Alla ska ha samma möjligheter att bli det man vill bli, oberoende av förutsättningarna från hemmet eller andra omständigheter. Det är upp till var och en att bestämma hur långt man vill gå i livet. Vi liberaler vill skapa de förutsättningarna, så att man kan gå precis så långt man vill gå.

Vi vill skapa bra skolor, bra ekonomi i samhället, möjligheter för folk att utöva sina fritidsintressen.

Förutom att skapa förutsättningarna vill vi ta hand om vår befolkning, på alla plan. Vi vill se en bra sjukvård, fungerande äldrevård och vi vill hjälpa folk som har det svårt, så att de kan gå precis lika långt som alla andra.

Författat på uppdrag av partiledningen
av Jannik Svensson från
Ålands Liberala Ungdomsgrupp (ÅLU)

Historien i korthet

Partiväsendet på Åland uppstod på grund av motsättningar mellan stad och landsbygd. I slutet av 1960-talet bildades därför Landsbygdens och Skärgårdens valförbund (LoS) för att tillvarata landsbygdens och skärgårdens intressen.

I Mariehamn fanns Mittenliberalerna som bildades år 1968 på initiativ av Helge Sölgén och Alarik Häggblom. År 1975 bröt sig de som blev LoS Liberalerna, ur Landsbygdens och Skärgårdens valförbund .

Efter valet 1978 gick LoS Liberalerna ihop med Mittenliberalerna i Mariehamn och blev under namnet Liberalerna på Åland takorganisation för de lokalavdelningar som småningom bildades i kommunerna.

Liberalerna har lokalavdelningar i de flesta åländska kommunerna. I staden representeras partiet av Mariehamnsliberalerna.

Kontakta oss

PARTISEKRETERARE:
Julia Birney

Julia fungerar som liberalernas
lagtingsgruppsekreterare
och partissekreterare.

TELEFON:
+358 18 25362

MOBIL:
+358 408614778

E-POST:
 liberalerna@lagtinget.ax

ÖPPET:
Kansliet
Måndag-torsdag kl 9-15

BESÖKSADRESS:
Liberalernas kansli finns
i Lagtingets lokaler på
Strandgatan 37

GOOGLE MAPS