Vi står upp för den liberala demokratin, rättvisa och lika behandling.

Ta del av vår valplattform för 2023

Varje människa ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och styra det efter egen förmåga. Vi ser behoven hos de allra svagaste men ser samtidigt behovet av en politik som ökar ålänningarnas välstånd.

Partiprogrammet

Hållbarhet ska genomsyra alla beslut.

Ingrid Zetterman

Viceordförande i styrelsen

Lika lön för likvärdigt arbete

Pernilla Söderlund

Lagtinget

Det ska vara enkelt för åländska jägare att sälja viltkött

Simon Påvals

Lagtingsledamot

Landskapsregeringens ekonomiska politik måste anses våghalsig

John Holmberg

Lagtingsledamot

Frihet under ansvar

Liberalerna

Bli medlem
Till toppen