Skip to main content
 

Liberal politik – frihet och ansvar

Varje människa ska ha rätt att bestämma
över sitt eget liv och styra det efter egen förmåga.

Vi ser behoven hos de allra svagaste men ser samtidigt
behovet av en politik som ökar ålänningarnas välstånd.

Vi är beredda att fortsätta ta ansvar för självstyrelsen, ekonomin,
miljöfrågorna och samhällsutvecklingen för alla ålänningar på hela Åland.

VALPROGRAMMET

Liberal politik

Frihet och ansvar

Mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet och ett fritt näringsliv med god marknadsekonomi. Samma rättigheter och skyldigheter för alla oavsett könsidentitet, religion, ursprung eller funktionsvariation – genom hela livet.

Hälso- och sjukvård

Individanpassat stöd. En samhällsfinansierad vård ska garanteras. Vi anser att den privata sjukvården ökar möjligheterna för individens valfrihet. Vi jobbar för att psykisk ohälsa ska avstigmatiseras. Kropp och själ är i samma individ. Allt hänger ihop. Därför ska man mötas med samma respekt för alla delar av ens hälsa.

Personalen är grunden i vård och omsorg. Välutbildad personal med en lön som motsvarar utbildningens längd och nivå samt arbetets/tjänstens ansvar.

Vi ska satsa på de äldres väl och bekräfta vård av äldre som ett särskilt kunskapsområde. Ålderism inom vård och omsorg får inte förekomma.

Grönt tänk

Vi måste agera nu för att ge våra barn och barnbarn möjlighet att njuta av åländska naturen. Fossila bränslen ska fasas ut. Samhällsavgifter hjälper till att göra gröna val lättare. Vi förespråkar cirkulär ekonomi. De mest värdefulla områderna bör skyddas genom marina naturreservat.

Vi vill skapa incitament för ett hållbart jord-och skogsbruk utan att urholka äganderätten. Att äta närproducerat är viktigt för miljön och ekonomin.

Utbildning, kultur och idrott

Grundskolan ska vara fri från utgifter. Möjlighet att ha hemstudier är en självklarhet. Mobbning har nolltolerans. Demokrati ska utövas i skolorna. Alla ska ha möjlighet att delta redan innan man kan rösta. Det är grundvärderingar som gäller hela livet. Lärarna är skolans ryggrad och ska ges möjligheter att utvecklas och vara kreativa.

Den konstnärliga friheten ska skyddas. Kulturens ekonomiska och samhälleliga betydelse ska erkännas. Mångfald och tillgänglighet för att producera och konsumera kultur för alla är viktigt.

Finans och näringsliv

Vi är beredda att se över näringsätten. Vi tar ansvar för traditionella basnäringar som som sjöfarten och primär näringarna men ser också att vi behöver stärka Åland med nya basnäringar där turismen kan ses som ett exempel.

Näringpolitik ska ha ett tydligt småföretagarperspektiv. Lagar och regler ska slå vakt om äganderätt, konkurrens på lika villkor och rättssäkerhet.

Det offentliga ska inte driva verksamheter eller stöda verksamheter som tränger ut fungerande privata alternativ eller försvårar nyföretagande.

Vi behöver dessutom mer arbetskraft till Åland. Vi liberaler välkomnar all typ av inflyttning.

Infrastruktur, byggande och fysisk planering

Man ska kunna arbeta både på landsbygden och skärgården. Vi behöver vägar, skärgårdstrafik men också internet, el och vatten.

Vi vill minska bilberoendet.

En vital skärgård är ett åländskt varumärke. Vårt mål är en vidareutveckling av kortrutten.

Hela Åland ska leva

KATRIN SJÖGRENLandskapsregeringen. Lantråd

Det är våra företag som är Ålands motor

JOHN HOLMBERGLagtingsledamot, Liberalerna

Hållbarhet ska genomsyra alla beslut

INGRID ZETTERMANViceordförande i styrelsen

Ungdomarna är vår framtid

SIMON PÅVALSLagtinget

Lika lön för likvärdigt arbete

PERNILLA SÖDERLUNDLagtinget

Skärgården lever och skall utvecklas

RAINER JUSLINLagtinget

Bli medlem du också

E-MAIL

Kontakta oss

PARTISEKRETERARE:
Julia Birney

Julia fungerar som liberalernas
lagtingsgruppsekreterare
och partissekreterare.

ÖPPET:
Kansliet
Måndag-torsdag kl 9-15

BESÖKSADRESS:
Liberalernas kansli finns
i Lagtingets lokaler på
Strandgatan 37

GOOGLE MAPS