Frihet & ansvar

Liberal politik - Frihet & ansvar

Den liberala värdegrunden utgår från den enskilda individens frihet och rätt till sin egen röst, men också det individuella ansvaret. Det betyder att vi värnar om varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv och styra det efter egen förmåga. Den liberala politiken vill ge alla de förutsättningar som behövs för att det ska bli möjligt.

Vi värnar om mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet och ett fritt näringsliv med en sund marknadsekonomi. Regionalpolitiken är central för oss. Vi är ett parti som tar ansvar och står för ordning och reda såväl i samhället som i ekonomin. Liberalerna står bakom beslutet om att Åland ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart senast 2051. Vi vill föra en politik som ger varje enskild ålänning samma rättigheter och skyldigheter, oavsett könsidentitet, religion, ursprung eller funktionsvariation, genom hela livet. Vi anser att varje individ har samma rätt till sysselsättning, utbildning, vård, omsorg, kultur, idrott och fritidssysselsättning, oavsett var i livet man befinner sig.

Jämställdhet, jämlikhet och HBTQ+frågor är en viktig del av vår värdegrund och vi anser att lagstiftningen och normerna i vårt samhälle inte ska utesluta och begränsa möjligheterna att känna tillhörighet, utan ge alla rättighet och möjlighet att vara den man är. Vi är ålänningar men också världsmedborgare som tar demokratin på största allvar och inte alls för given. Vi ser att samhället och det politiska deltagandet förändras och vi är beredda att också förändra oss själva. Vi arbetar för att stärka och utveckla självstyrelsen med vår språkliga status och kultur som grund. Vi anser att kännedomen om Åland och självstyrelsesystemet behöver öka, dels bland ålänningarna men också utanför Åland och särskilt i Finland. Vi är beredda, och står rustade för att ta ansvar för självstyrelsen, ekonomin, miljöfrågorna och samhällsutvecklingen för alla ålänningar på hela Åland.

Till toppen