Skip to main content
 

.

Liberala kommunpolitiker

.

Liberala politiker i Mariehamn

Andersen Jonny
Stadsstyrelsen, medlem

Birney Julia
Fullmäktige, andra vice gruppordf.
Infrastrukturnämnden, ordförande

Ericsson Caroline
Socialnämnden, ersättare

Eriksson Roger
Infrastrukturnämnden, ersättare
Socialnämnden, ersättare

Ferrari Michele
Fullmäktige, ledamot
Stadsutvecklingsnämnden, medlem
Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

Holm Andrea
Kultur- och fritidsnämnden, medlem
Fullmäktige, ersättare

Isaksson Joanna
Bildningsnämnden, medlem
Fullmäktige, ledamot
Sjökvarterets styrelse, ordförande

Johansson Roger
Stadsutvecklingsnämnden, ersättare

Kvist-Mattsson Fredrika
Stadsstyrelsen, ersättare

Landgärds Viveka
Nämdeman Ålands tingsrätt

Lindström Elias
Mariehamn Nr: 542

Maaranen Hannu
Bildningsnämnden, ersättare

Mattsson Kimmo
Bildningsnämnden, medlem
Fullmäktige, ersättare

Sjögren Katrin
Fullmäktige, gruppledare
Kultur- och fritidnämnden, ersättare

Söderdahl Robert
Fullmäktige, vicegruppordf.
Kultur- och fritidsnämnden, medlem

Söderlund Pernilla
Fullmäktige, medlem
Socialnämnden, viceordförande

Westmark Ulf-Peter
Socialnämnden, medlem

Zetterman Ingrid
Stadsstyrelsen, ordförande

Zetterman Björn
Fullmäktige, ersättare
Infrastrukturnämnden, medlem

Örblom Mats
Sjökvarterets styrelse, medlem

Staffas Mikael
Nämndeman Ålands tingsrätt

Tommiska Jim
Lantmäteriförrättningar, godeman

Liberala politiker i Jomala

Eriksson Roger
Kommunfullmäktige, ledamot

Listherby Sandra
Kommunstyrelse

Lemmouh Michell
Kommunfullmäktige, ersättare

Sjödahl Pamela
Södra Ålands Högstadiedistrikt, medlem
Kommunfullmäktige, ersättare
Byggnadsnämnden, ersättare

Sjölund Jani
Byggnadsnämnden medlem
Ersättare kommunstyrelsen

Valve Linda
Kommunfullmäktige, ledamot
Ålands Kommunförbund, ersättare
Ålands Miljöservice, ersättare

Kaj Backas
Nämndeman

Brage Blomqvist
Lantmäterigodeman

Liberala politiker i Lemland

Andersson Roger
Kommunstyrelsen, medlem

Asumaa Tony
Kommunfullmäktige, ledamot

Broman Jenny
Kommunstyrelsen, ersättare
Nämndeman vid Ålands tingsrätt

Eriksson Jana
Kommunstyrelsen, ordförande

Holmström Gun
Kommunfullmäktige, ersättare
Tekniska nämnden
Äldrerådet, ordförande

Humell Annika
Kommunfullmäktige, ledamot
Socialnämnden, viceordförande

Janson Anna
Kommunfullmäktige, Viceordförande

Nylund Cita
Kommunstyrelsen, medlem

Nylund Lenita
Kommunfullmäktige, ersättare
Lantmäteriförrättningar, godeman

Olofsson Henrik
Kommunfullmäktige, ledamot

Olofsson Susanne
Kommunfullmäktige, ersättare
Skolnämnden, medlem

Roos Ronny
Kommunfullmäktige, ledamot
Lantmäteriförrättningar

Snällström Thomas
Kommunfullmäktige, ersättare

Söderlund Pia
Kommunfullmäktige, ledamot

Rebecca Nordenström
Tekniska nämnden, ersättare

Roger Henriksson
Kommunstyrelsen, ersättare
Södra Ålands Högstadiedistrikt, ersättare

Liberala politiker i Saltvik

Blomberg Cathrin
Kommunfullmäktige, medlem
Social- och omsorgsnämnden, medlem
Tekniska nämnden, ersättare

Bromels Marcus
Byggnads- och miljönämnden, medlem
Social- och omsorgsnämnden, ersättare

Carlsson Nina-Marie
Tekniska nämnden, medlem

Fagerström Linus
Kommunfullmäktige, medlem
Tekniska nämnden, medlem

Holmström Katinka
Kommunstyrelsen, medlem

Lindgrén Jan
Kommunstyrelsen, medlem

Dahl Peter
Tekniska nämnden, ersättare

Sjöblom Tommy
Kommunfullmäktige, ledamot
Skol- och bilningsnämnden, ordförande

Bromels Hanna
Skol- och bildningsnämnden, medlem

Sundberg Christa
Skol- och bildningsnämnden, ersättare

Liberala politiker i Finström

Andersson Fredrik
Kommunstyrelsen, medlem

Berndtsson Cecilia
Kommunstyrelsen, första viceordf.

Berglund Jenny
Kommunfullmäktige, medlem
Samhällsnämnden, viceordförande

Gestberg Solveig
Kommunfullmäktige, ledamot
Nämndeman Ålands Tingsrätt

Granberg Kristian
Kommunfullmäktige, ledamot
Samhällsnämnden, ersättare

Per Lycke
Kommunstyrelsen, medlem

Mattsson Åke
Kommunfullmäktige, viceordförande

Nordqvist Vidar
Kommunfullmäktige, ersättare
Samhällsnämnden, medlem

Rögård Christian
Kommunfullmäktige, ledamot
Invånarnämnden, ordförande

Sundin Janne
Kommunfullmäktige, ersättare
Invånarnämnden, ersättare

Liberala politiker i Hammarland

Andersson Kristian
Hammarland Nr: 508

Blomberg Filip
Hammarland Nr: 509

Blomberg Tomas
Hammarland Nr: 503

Cleve-Andersson Josefin
Hammarland Nr: 504

Eckerman Sandra
Hammarland Nr: 505

Eklund Jessica
Hammarland Nr: 507

Hasselberg Anette
Hammarland Nr: 506

Åkerblom Guy
Hammarland Nr: 510

Liberala politiker i Geta

Berndtsson Kjell
Kommunstyrelsen, medlem

Liberlala politiker i Kumlinge

Ingrid Nygård-Sundman
Kommunfullmäktige, ordförande

Liberlala politiker i Sund

Linda Nordmyr
Kommunstyrelsen, medlem

Christel Mattsson
Kommunstyrelsen, medlem

Sisa Långkvist
Nämndeman

Liberala politiker i Eckerö

Stjärnfelt Mikael
Fullmäktigeledamot, Ordf. Byggnadstekniskanämnden

Lagting

Lagtingsgruppen

Katrin Sjögren
Partiordförande
Lagtingsledamot

John Holmberg
Lagtingsledamot
Finans- och näringsutskottet

Ingrid Zetterman
Lagtingsledamot
Gruppordförande

Simon Påvals
Lagtingsledamot
Vice gruppordförande
Social- och miljöutskottet

Pernilla Söderlund
Lagtingsledamot
Social- och miljöutskottet

Rainer Juslin
Lagtingsledamot
Lag- och kulturutskottet, ordförande

Julia Birney
Lagtingsgruppens sekreterare
Partisekreterare