Liberalernas politiker

Visar kommunpolitiker för:

Mariehamn

136 570
Viveka Landgärds

Byggnadsnämnden, ersättare bildningsnämnden, stipendiekommittén och nämndeman

Läs mer om Viveka

572
Viktoria Olsson

Läs mer om Viktoria

147 573
Simon Påvals

Läs mer om Simon

133 569
Roger Johansson

Ersättare Stadsutvecklingsnämnden

Läs mer om Roger

566
Roger Eriksson

Ersättare i Äldreomsorgsnämnden

152 576
Robert Söderdahl

Stadsfullmäktige, medlem i kultur- och fritidsnämnden, Polisstyrelsen

Läs mer om Robert

153 577
Pernilla Söderlund

Stadsfullmäktige, äldreomsorgsnämnden viceordförande

Läs mer om Pernilla

145
Pehr-Johan “Pocke” Perämaa

Läs mer om Pehr-Johan

144
Niclas Nordlund

Läs mer om Niclas

128 567
Michele Ferrari

Fullmäktige, Stadsutvecklingsnämnden

Läs mer om Michele

159
Mats Örblom
151 575
Linda Strandenholm

Läs mer om Linda

Kimmo Mattsson

Bildningsnämnden ersättare i fullmäktige

Kerstin Kronqvist

Ersättare stadsutvecklingsnämnden, ersättare äldrerådet, Patientrådet ÅHS

149 574
Katrin Sjögren

Fullmäktige, gruppledare Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

Läs mer om Katrin

124 565
Julia Birney

Fullmäktige, ordförande Infrastrukturnämnden

Läs mer om Julia

122 564
Jonny Andersen

Ersättare Stadsfullmäktige

Läs mer om Jonny

130
John Holmberg

Läs mer om John

131 568
Joanna Isaksson

Stadsfullmäktige, Bildningsnämnden

Läs mer om Joanna

578
Jim Tommiska

ordf. Fasadsynekommitten, styrelseledamot MCA

Läs mer om Jim

158 581
Ingrid Zetterman

Stadsstyrelsen ordförande, Ordförande för stadens koncernledning (koncernkommittén)

Läs mer om Ingrid

139 571
Elias Lindström

Ledamot i Stadsstyrelsen, Ledamot i MISEs styrelse

Läs mer om Elias

154 579
Cecilia von Weymarn

Läs mer om Cecilia

157 580
Björn-E Zetterman

Ledamot infra-/stadsmiljönämnden. Ersättare byggnadsnämnden, MCA styrelseledamot

Läs mer om Björn-E

Annett Pfeifer

ÅRTV Styrelseledamot

121 563
Anna Alén

Läs mer om Anna

Agneta Mannberg-Jansson

Styrelsemedlem i Svinryggens Deponi Ab

Jomala

148
Ulf Simolin
141
Sisa Långkvist

Läs mer om Sisa

132 550
Sari Johansson

Läs mer om Sari

140 542
Sandra Listherby

Viceordförande Jomala kommunstyrelse, Oasen styrelsemedlem, kulturdelegationen

Läs mer om Sandra

Roger Eriksson
143
Rebecca Nordenström

Tekniska nämnden, ersättare

Läs mer om Rebecca

155 552
Peter Westling

Läs mer om Peter

546
Pamela Sjödahl

SÅUD förbundsfulllmäktige, ersättare byggnadsnämnden, första ersättare fullmäktige

150 547
Mikael Staffas

Läs mer om Mikael

549
Michell Lemmouh
Linda Valve

Kommunfullmäktige, Oasens styrelse ersättare, byggnadskommittén för Vikingaåsens ombyggnad, Misestämman ersättare

545
Jani Sjölund

Ersättare kommunstyrelsen, nämndledamot byggnämnden

551
Dimitri Mikhalev
544
Annica Brink

Vice ordförande i Jomala kommuns klimatkommitté

Läs mer om Annica

135 548
Ann Kvarnström

Läs mer om Ann

127 543
Anders Ekström

Läs mer om Anders

Lemland

519
Viktor Hellström
123 516
Tony Asumaa

Fullmäktigeledamot

Läs mer om Tony

Thomas Snällström

Lemland, 1:a ersättare kommunfullmäktige, Styrelseledamot Oasen

523
Ronny Roos
129
Roger Henriksson

Ersättare Fullmäktige

Läs mer om Roger

515
Roger Andersson

Lemland, Kommunstyrelseledamot

Läs mer om Roger

126 517
Jenny Broman

Läs mer om Jenny

518
Jana Eriksson

Kommunstyrelseordförande

Läs mer om Jana

Henrik Olofsson
520
Gun Holmström

Läs mer om Gun

524
Christoffer Sundman
521
Annika Humell

Kommunstyrelsen, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden

Finström

527
Kristian Granberg
Jenny Berglund

Kommunfullmäktige och vice ordförande Samhällsnämnden

526
Fredrik Andersson

Kommunstyrelse ledamot

529
Christian Rögård

Fullmäktigeledamot, Invånarnämnden nämndordförande

525
Cecilia Berndtsson

Vice ordförande kommunstyrelsen, Fullmäktige NÅUD

528
Åsa Mattsson

Saltvik

516
Tommy Sjöblom
515
Sofie Hansson-Sjöblom
137
Peter Lindbäck

Läs mer om Peter

517
Marcus Bromels
514
Linus Fagerström
138 513
Jan Lindgrén

Kommunstyrelsen

Läs mer om Jan

Lumparland

Martin Staf

Kommunfullmäktige, Lemland- Lumparlands församling fullmäktigeledamot

Föglö

Eckerö

516
Mikael Stjärnfelt

Geta

Kjell Berndtsson

Kommunstyrelsen vice ordförande, Ålands kommunförbund

514
Jonatan Åkerholm

Läs mer om Jonatan

513
Joakim Österlund

Läs mer om Joakim

Hammarland

125 514
Tomas Blomberg

Kommunfullmäktige

516
Sandra Eckerman

Kommunstyrelsen, äldrerådet

515
Josefin Cleve-Andersson
513
Filip Blomberg

Kumlinge

Sund

Brändö

506
Margaret Lundberg
156
John Wrede

Läs mer om John

Till toppen